Regisztráció

Kedves Látogató!

A levéltár biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók-felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját nyilvántartó rendszerén belül kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi.

Liebe Besucher!

Das Archiv gewährleistet, dass es die während der Registrierung gespeicherten, zur Identifizierung der Forscher/Benutzer nötigen persönlichen Daten nur innerhalb seines Registersystems verarbeitet. Die durch die Registrierung gesammelten Daten gibt es nicht weiter, sein Register verwahrt es geschützt.

Dear Visitor!

The Archives ensures that personal data collected during the registration process,  required to identify the researchers/users, is managed only within the Archive's own registry. The Archives will not pass on  the data collected during the registration process, and its registry is securely stored.

Személyes adatok | Persönliche Daten | Personal Data
Elérhetőség | Berührung | Contact
Felhasználónév és jelszó | Benutzername und Passwort | User name and password
Kutatási információk | Thema der Forschung | Subject of research
A kért szolgáltatás típusa, a regisztráció díja | Beanspruchte Dienstleistungsart, Registrierungsgebühr | Type of service reque
Fizetés módja | Zahlungsmodalitäten | Form of payment
Számlázási adatok | Angaben zur Rechnung
A fenti nyilatkozatokat megerősítem! | Ich bestätige die obige Erklärung! | I confirm the above statements!